Moderliv – Doula och kvinnohälsa i södra Sverige

Här erbjuds du stöttning, kunskap och inspiration under graviditet, förlossning och som nybliven förälder.

Vi finns vid din sida som ett komplement till vården.

Se vår film

Våra tjänster

Vi är moderliv

Vi är tre vänner som bor i en liten by i Skåne. Här delas  livet som företagare, mammor och familjer i vardagens små och stora händelser. Vi känner varandra väl och har full tillit till varandras kompetens och kapacitet. Med olika bakgrund och erfarenheter kan vi erbjuda ett brett utbud av tjänster i Moderliv. Vi träffas nästan varje dag och fascineras fortfarande över att alla våra samtal faller in i det för oss passionerade ämnet – graviditet, förlossning och kvinnohälsa. Vi har en stor längtan att nå ut med vår vision till andra kvinnor, gravida par och familjer genom vårt arbete i Moderliv.

Moderlivs upptagningsområde för doulauppdrag

Vi bor i mitten av Skåne och kan erbjuda följande upptagningsområde: Skåne, södra Blekinge, Halland och Småland.

Exempel på orter inom området:
Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Ystad, Växjö, Halmstad och Varberg.