KURSER FÖR YRKEVERKSAMMA

Vi upprättar samarbeten med personer som är specialiserade inom sitt område. Inom snart framtid kommer Moderliv erbjuda kurser för yrkesverksamma inom graviditet och förlossning.

Söker du som gravid eller partner/ stödperson förlossningsförberedande kurser/ profylaxkurser gå till föräldrautbildningar