SAMTALSSTÖD

För dig som väntar barn eller genomgått en förlossning och har behov av professionellt stöd av erfarna doulor.

Förlossningsförberedande samtal

För dig som är förlossningsrädd och vill ha råd och stöd av erfarna doulor.

För dig som vill prata om och planera din förlossning utifrån dina önskemål. Du ges information om valmöjligheter för att kunna göra informerade val inför och under din förlossning. Vanligt är att vi pratar om hur rädsla kan förebyggas och hanteras, hur medicinsk igångsättning kan undvikas, rutinåtgärder på förlossningsklinik när barnet är fött, att föda i vatten och vad olika förlossningskliniker kan erbjuda dig.

Detta samtal ingår i doulatjänsten och kan bokas separat.

Information

Kostnad: 800 kr/ timme

Plats: Hemma hos dig eller online.

Samtal efter förlossning

För dig som behöver stöd att sammanfatta din förlossning och hjälp att förstå vad som hände. För dig som har traumatiska upplevelser som behöver redas ut och läka. För dig som har psykiska och fysiska problem efter din förlossning. För dig som vill skaffa fler barn men är rädd inför förlossningen.

Detta samtal ingår i doulatjänsten och kan bokas separat.  För att träffa en doula och få stöd i amning, anknytning, fysisk och psykisk återhämtning efter förlossningen, se tjänsten “postpartum doula”.

Information

Kostnad: 800 kr/ timme

Plats: Hemma hos dig eller online.

Partnersamtal:

Partner/medförälder är ofta den primära stödpersonen för den gravida. Det är ofta hen som finnas där under graviditeten, förväntas vara både fysiskt och mentalt stöd under förlossning och sköta mycket av arbetet runt om när bebis har fötts. Men vem tar hand om partnern? Att få möjligheten att prata av sig om sina tankar och funderingar kring graviditet, förlossning eller tiden med nyfödd är värd mycket. Det finns få möjligheter för icke-gravida att göra det, och det går oftast flera månader innan man erbjuds samtal på bvc. Jag erbjuder dig som är partner att prata ut, utan att den är gravida är med.

Vad kan man prata om? Det är upp till dig.

Några förslag är anknytning, förlossningen ur ditt perspektiv, relationen, rädslor och farhågor inför förlossningen

Information:

Kostnad: 800kr/timme

Plats: Online, eller Halland, nordvästra Skåne.