DOULA

Stöd under graviditeten, hela förlossningen och när barnet kommit.

Till dig som ska föda på sjukhus, i hemmet, tillsammans med din partner eller som självstånde.

Med eller utan smärtlindring, vaginalt eller med kejsarsnitt-

vi finns här för dig.

Moderlivs upptagningsområde för doulauppdrag:

Vi är verksamma i södra Sverige. Hela Skåne är vårt upptagningsområde samt södra Blekinge, Halland och Småland. Då vi är belägna i mitten av Skåne är upptagningsområdet stort. För att kunna erbjuda den bästa servicen till våra klienter begränsas upptagningsområdet till en körsträcka på maximalt två timmar med en inställelsetid snarast möjligt men maximalt två till tre timmar (beroende på var du bor) efter att vårt stöd önskas. Ta gärna kontakt om du undrar om din ort är inom vår uppdrag.
Exempel på orter som är inom vårt upptagningsområde: Ystad, Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Halmstad, Varberg, Växjö, Karlskrona.
Vid doulauppdrag med en körsträcka längre än 90 minuter enkel väg kan du välja en doula som bor nära dig, alternativt alla tillgängliga doulor. Då har vi ett upplägg där ett av två förlossningsförberedande möten samt postpartummöte sker i Moderlivs lokaler alternativt online. Övriga möten väljer klienten platsen.
Se under under varje enskild doulas profil vilket upptagningsområde som erbjuds.
 
DOULA
Första mötet: 

Kostnadsfritt möte online som syftar till att du berättar om dina önskemål, tydliggöra doulans arbete och känna av personkemin mellan oss. Mötet utgår från dina frågor.

Avtal: Ett samarbete påbörjas när avtal är signerat och skickat till din doula.

Förlossningsförberedande möten: 

Du får verktyg för en behaglig graviditet samt mental och praktisk förberedelse inför förlossningen. Förberedelsen består av två möten på ca tre timmar i Moderlivs lokaler eller annan vald plats.

Vi går grundligt igenom dina förväntningar och eventuella rädslor inför förlossningen och skapar ett drömscenario hur förlossningsupplevelsen ska bli. Har du tidigare förlossningsupplevelser är det en viktig aspekt. Din doulas arbete grundas nu på dina specifika behov och önskemål som födande eller partner. Hur vi designar de två förlossningsförberedande mötena är därför individuellt och kan innehålla följande:

Verktyg för en behaglig graviditet: Gravidyoga, aktiv baby konsultation, massagetekniker för avslappning och smärtlindring.

Förberedelse inför förlossningen: Profylaxkurs– genomgång och praktisk övning i metoden “föda utan rädsla”, kunskap om en fysiologiskt normal förlossning, rutiner på förlossningsavdelning eller vid hemförlossning, smärtlindringsmetoder- medicinska och naturliga, stöd att skriva förlossningsbrev.  Du har möjlighet att träffa back up- doulan under ett av de förlossningsförberedande mötena.

Jour och kontakt: 

Din doula och back up- doula har jourtid dygnet runt i två veckor innan beräknad födelse tills att barnet är fött. Under hela graviditeten uppmuntras kontakt med doulan vid frågor eller funderingar.

Förlossning:

Doulan kontaktas via telefon när förlossningen startat och infinner sig i hemmet, inför bilfärden eller på förlossningsavdelningen när du som födande eller partner önskar det. Doulan finns nu vid din sida med mentalt, fysiskt och praktiskt stöd tills att bebisen är född. Inställelsetiden är så snart som möjligt, max tre timmar från att kontakt tagits.

Eftersamtal:

Vi träffas i ditt hem när du är redo för det och sammanfattar hela upplevelsen av förlossningen. Doulan berättar om förlossningen från sitt perspektiv och visar bilder/ filmer om det varit ett önskemål. Du får råd och stöd i det som känns viktigt tex amning, anknytning, psykiskt och fysiskt mående, hur en trikåsjal knyts osv.

Mer information (kostand, plats, doulor)

Kostnad: 15 000 kr.

Förlossningspool ingår. Kunden bekostar själv rengöring samt engångsinlägg på 500 kr.

Specialanpassat pris vid hemfödsel: 13 000 kr.

Tillåter din ekonomiska situation inte att anlita en Doula? Du får gärna göra en avbetalningsplan. Önska dig presentkort av närstående.

För självstående mammor erbjuds i vissa fall två doulor till priset av en.

Några av Moderlivs doulor gör vid särskilda omständigheter doulauppdrag till reducerat pris som en välgörenhet. Kontakta oss för att diskutera dina möjligheter och behov.

Övriga kostnader: Reseersättning utgår vid resor längre än 45 minuter. Parkeringsavgifter utgår vid summor över 200 kr. Parkeringsavgifter för alla möten räknas samman.

Plats: Förlossningsförberedelse i Moderlivs lokaler i Röstånga eller på annan vald plats.

Vid doulauppdrag med en körsträcka längre än 90 minuter enkel väg, kan du välja en doula som bor nära dig, alternativt alla tillgängliga doulor. Väljer du en doula med längre körtid än 90 minuter har vi ett upplägg där ett av två förlossningsförberedande möten samt postpartummöte sker i Moderlivs lokaler alternativt online. Övriga möten väljer klienten plats. 

Doulor: Välj din doula.

SISTAMINUTEN DOULA

Anlitar en ”sista minuten doula” gör du som känner behov av en doula långt in i graviditeten. Det kan också vara så att partnern eller annan stödperson inte kommer kunna närvara under förlossningen eller har blivit akut sjuk. Uppdraget anpassas efter behov. Kanske kan en del förlossningsförberedelse utföras eller så ses vi först vid förlossningen. Vid kontakt skapar vi ett upplägg.

Information

Kostnad: Kostnad beroende av hur mycket förberedelse vi hinner göra inför förlossningen. Du får gärna göra en avbetalningsplan.

För självstående födande ingår två doulor till priset av en. Specialanpassat pris vid hemfödsel. Förlossningspool ingår. Kunden bekostar själv engångsinlägg på 500 kr. Tillåter din ekonomiska situation inte att anlita en Doula? Önska dig presentkort av närstående. Några av Moderlivs doulor gör vid särskilda omständigheter doulauppdrag till reducerat pris som en välgörenhet. Kontakta oss för att diskutera dina möjligheter och behov.

Plats: Förlossningsförberedelse i Moderlivs lokaler i Röstånga eller på annan vald plats.

Doulor:

Välj din doula.

POSTPARTUM DOULA

Den första tiden med en ny familjemedlem är en omvälvande och känslomässigt lättstörd period i livet.

Föräldrar och barn har omfattande behov samtidigt som livet, konstigt nog, fortsätter som vanligt. Med stöd av en postpartumdoula kan familjen ägna sig åt det mest primära och övergången in i det nya livet bli mjukare.

Doulans uppdrag designas helt av familjens behov och oftast är den huvudsakliga uppgiften är att omhänderta mammans behov så att hon kan ägna sig åt det nyfödda barnet. Intentionen är att den första tiden ska bli en vacker tid att se tillbaka på med glädje.

Fördelar med stöd av en postpartumdoula: Föräldrar kan vila ut efter graviditet och förlossning, ökad sannolikhet för en framgångsrik amning/ matning när stress över andra göromål minskar, mer tid till familjen att knyta an till sin nya familjemedlem osv.

Postpartumdoulan är utbildad inom amning, har goda kunskaper i kroppens återhämtning efter graviditet och förlossning samt omvårdnad av spädbarn.

Doulan är en trygg och lugn person som är följsam i familjens specifika behov. En varm famn att luta sig mot i stunder med mycket omvälvande känslor.

 

Exempel på uppgifter som postparumdoulan utför:
  • Ser till att föräldrar och barn är omhändertagna i sina individuella behov.
  • Frigör tid att sova ut, ta en dusch, gå på en promenad medans doulan ser efter barnet.
  • Stöd i amning och flaskmatning. Vid omfattande behov av stöd förmedlas kontakt till specialister inom området.
  • Samtal kring förlossningen och fysiskt och emotionellt stöd för återhämtning efter förlossningen.
  • Omvårdnad av barnet såsom byte av blöja, bad, massage, bärtekniker och tekniker för att lugna ett oroligt barn.
Följande göromål utför postpartumdoulan vid behov men är inte det huvudsakliga fokusområdet:
  • Hushållsgöromål såsom matlagning, lätt städning och olika ärenden.
  • Leka med och ta hand om syskon så att föräldrar kan ta hand om den nyfödda och sig själva.
Mer Information (vad ingår och kostnad)

Första mötet: Kostnadsfritt möte under graviditeten där du berättar om dina önskemål och doulans arbete tydliggörs. Kan även ske när barnet kommit och ni upplever ett behov av stöd. Möte sker online, i Moderlivs lokaler eller på annan plats som ni väljer.

Avtal: Vi gör en plan för det ni önskar hjälp med. Planen har utrymme att justeras efter era behov från dag till dag. Ett samarbete påbörjas när avtal är signerat och skickat till postpartumdoulan.

Postpartumdoulor:

Kasza och Morea Välj din doula.

Kostnad: 500 kr/ timme. Minst fyra timmar/ besök och minst fyra besök.

Exempel: Två besök i veckan under två- fyra veckor.

Postpartumdoula paket mellan: Fem besök på fyra timmar. Totalt 20 timmar. Kostnad: 9000 kr

Postpartumdoula paket stora:  Åtta besök på fyra timmar. Totalt 32 timmar Kostnad: 14 500 kr

Postpartumdoula paket “mother the mother”: Fyra besök på fyra timmar och closing bones ceremoni för mamman. Kostnad: 10 000 kr

Du får gärna göra en avbetalningsplan.Tillåter din ekonomiska situation inte att anlita en doula? Önska dig ett presentkort av närstående.

Några av Moderlivs doulor gör vid särskilda omständigheter doulauppdrag till reducerat pris som en välgörenhet. Kontakta oss för att diskutera sina möjligheter och behov.

För dig som anlitat oss som förlossningsdoula får du 10% rabatt på postpartum tjänster. För ensamstående utgår en rabatt på 15%.