REGNBÅGSFAMILJ

Inte alla familjer består av två heterosexuella personer som båda är genetiska föräldrar till gemensamma barn.

Om en familj består av en eller flera vuxna som identifierar sig som HBTQ-person brukar den kallas för en regnbågsfamilj. Många förknippar regnbågsfamiljer med samkönade kvinnliga par, men det finns en stor variation. Det går inte att se vilken sexualitet eller könsidentitet någon har.

För HBTQ-personer som vill bilda familj kan processen se lite annorlunda ut beroende på vilka förutsättningar man har. Saknas det en person i relationen som producerar spermier finns det möjlighet till hjälp med assisterad befruktning via landstinget. Det gäller även för personer som är väljer att bli förälder själv och som har en livmoder. Om det saknas ägg eller en livmoder i relationen finns det just nu inga reglerade alternativ. En del HBTQ-personer väljer att skaffa barn tillsammans med vänner, men det är bra att veta att det i nuläget endast är tillåtet att ha två juridiska föräldrar per barn.

Att bli bemött med respekt oavsett vem som bär barnet och hur familjekonstellationen ser ut är oerhört viktigt. Har kan jag/vi som doulor finnas som stöd för dig/er i processen att bli föräldrar.

Våra doulor Fredrik och Emelie finns som stöd, läs mer om Fredrik här och Emelie här.