INKAPSLING AV MODERKAKA

Att tillvarata moderkakan efter förlossningen och återföra den till kroppen är en mångårig tradition som sägs ha många positiva fördelar för modern och därav även för barnet.

Inkapsling av moderkakan är en fin process som utförs av utbildade och erfarna doulor i en steril miljö. Moderkakan hämtas kort efter förlossningen av den person som ska utföra processen och skickas sedan på post som kapslar.

Moderkakan prepareras genom att hinnor och navelsträng från moderkakan avlägsnas, blod på moderkakan sköljs av, ångkokning, torkning och sedan malning till pulver. Detta pulver kapslas sedan in i veganska kapslar för modern att inta.

Teorin bakom placentophagia- moderkaksinkapsling är att modern ska få tillbaka välbehövliga vitaminer, mineraler, hormoner, protein och andra näringsämnen som kroppen kan behöva efter förlossningen för att återställa en balanserad kroppsfunktion. Kapslar kan hjälpa till med att motverka/ lindra ”tredagarsgråten” och förlossningsdepression, öka mjölkproduktionen, förkorta läkningstiden efter förlossningen, öka mental energi och bidra till ett gott allmäntillstånd som underlättar övergången mellan graviditet och tidig postpartum.

För mer information om inkapsling av moderkaka: https://placentaassociation.com/

Mer Information

Utbildning: Personen som utför inkapslingen har fullgjort utbildning i moderkaksinkapsling som innehåller: Moderkakans biologi, historien bakom placentophagy, kontraindikationer för inkapsling, säker hantering av moderkaka, tre olika inkapslingsmetoder, olika sätt att ta tillvara på moderkakan och basala hygienrutiner. Även utbildning i livsmedelshantering för restaurang.

Kontakt: Ta kontakt innan förlossningen för att upprätta ett avtal på tjänsten. Personen som ska utföra arbetet har sedan beredskap inför beräknat förlossningsdatum, tre veckor innan beräknad förlossning fram tills att barnet kommit. Skulle barnet komma tidigare gör vi vårt absolut bästa för att komma men det kan hända att moderkakan får ligga kyld en extra dag.

Det går även att ta kontakt i direkt anslutning till förlossningen för att undersöka vår tillgänglighet att utföra arbetet.

Efter förlossningen: Personen som ska utföra tjänsten kontaktas så fort som möjligt efter förlossningen. Tid avtalas när vi kan komma och hämta moderkakan, antingen direkt på förlossningskliniken eller i ditt hem.

Det är viktigt att moderkakan hamnar i kylförvaring inom tre timmar efter förlossningen. Vi hämtar moderkakan inom ett dygn. Kan moderkakan inte överlämnas inom ett dygn går det bra att frysa in den.

Inkapslingsprocessen: Arbetet tar ca två dygn. Kapslar skickas på post, alternativt att du hämtar upp på avtalad plats.

Eget ansvar: Skötselinstruktioner samt dosrekommendationer medföljer tillsammans med kapslarna. Kapslar intas på eget ansvar.

Övriga tjänster: 

Avtryck av moderkaka: avtryck på A3 papper som kan göras av moderkakans blod eller med karamellfärg. Om moderkakan inte ska förtäras kan akrylfärg även användas.

Minnessak av navelsträng: ett litet hjärta av torkad navelsträng att spara som minne. Navelsträngen torkas rå och är inte till för förtäring och tinktur av moderkakan. 

Tinktur av moderkaka: kan göras av färsk eller torkad moderkaka. Kunden står för alkoholen. 

Kostnad

Inkapsling av moderkaka- 2500 kr, exklusive reseersättning och eventuell frakt.

Avtryck av moderkaka- 150 kr, exklusive eventuell frakt.

Minnessak sv navelsträng- Ingår vid bokning av moderkaksinkapsling.

Tinktur av moderkaka: 250 kr, exklusive alkohol och eventuell frakt.