GRAVID

Aktuell information för dig som går i väntans tider

BEBIS I SÄTE

Bebisar kan välja att lägga sig med med rumpan neråt i livmodern, även kallat sätesbjudning eller att bebisen ligger i säte. Vårdens perspektiv är att det är optimalt att föda barnet med huvudet först. Du erbjuds därav  medicinska vändningsförsök utfört av läkare om barnet ligger i annan position. Bara ca hälften av alla vändningsförsök lyckas och det är vanligt att barnet vänder sig tillbaka till utgångspositionen igen. Det är valbart om du önskar föda barnet vaginalt utifrån denna position eller genom kejsarsnitt.

Vi jobbar med metoden “Aktiv baby” som bygger på teorin att bebisen aktivt väljer den position i mammas  mage där det finns mest plats. Metodens enkla upprepade övningar och positioner syftar till att skapa mer plats i magen. På så vis kan bebisen kan själv välja att vända sig till den mest optimala positionen för förlossning. Vi tror på barnets egen förmåga och vill hjälpa barnet genom att optimera miljön i magen. När miljön är optimal finns det ingen anledning för barnet att vända sig tillbaka igen.

Önskar du stöd i att föda barn som ligger i sätesbjudning vaginalt, finns våra doulor här för dig. Att optimera den födandes förutsättningar inför förlossningen och föda med personal som har specialistkunskap ger goda förutsättningar för den förlossning som du och ni önskar.

Se vidare tjänster:

VATTENFÖRLOSSNING

Att bada varmt under förlossningen ger kända positiva effekter. Vattnet ger smärtlindring och värkarbetet kan främjas och underlättas. Den födandes kropp blir mer rörlig och känslan av integritet och trygghet kan öka. En forskningsrapport av barnmorska och forskare Hanna Ulfsdottir 2019 jämfördes vattenfödslar med okomplicerade födslar på två förlossningskliniker i Sverige. 

Resultatet visade att: 

  • Vattenförlossningar visade mindre frekvens av bristningar grad två
  • Mindre medicinska interventioner 
  • Högre skattad förlossningsupplevelse bland de födande
  • I djupintervjuer med de födande beskrevs vattenförlossningarna som trygga, stärkande, hemlika även fast det var sjukhusmiljö osv. 

Läs forskningsrapport här:

Women’s experiences of waterbirth compared with conventional uncomplicated births – PubMed (nih.gov)

Läs mer om vattenförlossning här.

 

HEMFÖRLOSSNING

HEMFÖRLOSSNING

“För kvinnor med en normal graviditet och en förväntat normal förlossning finns inte något som talar emot en planerad hemförlossning”. Så skriver organisationen “Birth rights Sweden” på sin hemsida. Forskningsläget är tydligt. Att föda hemma anses inte vara en ökad risk för gravida med dessa förutsättningar.

I Sverige är det i två regioner möjligt att föda hemma med regionsfinansierad barnmorska. Tyvärr gäller detta inte inom Moderlivs upptagningsområde för doulauppdrag i Skåne, Halland, Blekinge och Småland, utan bara i region Stockholm och Västerbotten. Önskar du föda hemma finns det erfarna och kompetenta barnmorskor med medicinskt ansvar som bistår hemfödslar och anlitas privat.

Vi har samarbete med flera barnmorskor som bistår födslar tillsammans med oss doulor inom vårt upptagningsområde. Då doula och hembarnmorska anlitas privat har vi ett lägre pris för dessa uppdrag för att möjliggöra ekonomiskt för fler födande att föda på sina villkor.

Önskar du läsa mer om hemförlossningar rekommenderar vi:

www.birthrightssweden.se 

www.fodahemma.se