FÖRÄLDRAUTBILDNING

Att komma till förlossningen förberedd och synkad med sin stödperson ger de bästa förutsättningarna till den förlossning du önskar.

Vårt mål är att upplevelsen av att föda ska bli så positiv och stärkande som möjligt. Välj den förlossningsförberedande kurs (även kallad profylaxkurs) och lokalisation som passar dig.

Metoden ”Föda utan rädsla”

”Föda utan rädsla” är en välkänd och etablerad förlossningsförberedelse och bok med samma namn. Det är en metod för alla födande och partners oavsett var och hur en väljer att föda. Med eller utan medicinsk smärtlindring, hemma eller på förlossningsklinik.

Om metoden:

Den gravida och partnern eller annan stödperson får träna på enkla, praktiska verktyg i hur ni tillsammans kan fokusera genom förlossningens olika delar för att få en positiv upplevelse av er förlossning. Verktygen stöttar kvinnans inneboende förmåga att föda barn och syftar till att ni båda ska känna er trygga i den kraftfulla process som en förlossning innebär.

Lugn och ro- hormonet oxytocin är det hormon som startar och för förlossningsförloppet framåt, genom att styra livmoderns sammandragningar. Genom teori och praktiska verktyg lär ni er att maximera utsöndringen av detta hormon och styra kvinnan mot trygghet.

Motsatsen till trygghet är rädsla och stress, som bromsar upp den inneboende förmågan och blockerar kvinnan från att föda. Rädslan hindrar frisättningen av oxytocin och skapar istället adrenalin. Verktygen hjälper dig som födande och som partner att inte fastna i rädsla och istället styra förlossningen mot trygghet och utsöndring av oxytocin.

Det är helt naturligt att någon gång under förlossningen känna stress och rädsla. Vi är inte vana vid att kroppen är i smärta och beter sig på ett nytt eller ovanligt sätt. Om vi står oförberedda under förlossningen och den födande inte vet hur upplevelsen kan hanteras och partnern inte vet hur hen ska stötta. Ja, då riskerar vi att sätta igång en negativ spiral av stress, rädsla och smärta. Som i sin tur skapar mer och mer smärta. Förlossningen riskerar då att bli en negativ upplevelse, eller ett trauma.

Oavsett hur förlossningen blev ur medicinsk synpunkt.

Ett kejsarsnitt där ni känt er trygga och stöttade kan vara positiv och stärkande upplevelse medan en vaginal förlossning utan förlossningsskador kan vara en traumatisk upplevelse om kvinnan och partnern varit i en stark rädsla och stress under förlossningen.

När ni istället kan förstå och förbereda er på hur ni ska hantera rädslan och stressen när den uppkommer och styra mot trygghet och kärlek, då äger ni verktygen till en stärkande och positiv förlossningsupplevelse.

För att optimera förutsättningarna för en positiv förlossningsupplevelse kommer ni efter avsluad kurs ha med er: 
  • Förståelse för hur känslor och kropp samspelar under förlossningen och hur hormonet oxytocin kan påverkas i positiv riktning.
  • Konkreta praktiska verktyg att använda er av under förlossningen när rädsla och stress tar över för att styra förlossningen mot trygghet.
  • Träning tillsammans för att få färdighet och synkar er som ett team inför förlossningen.
Mer Information här
Anmälan: Vi rekommenderar att gå kursen från vecka 25.

Material: Bokningsbekräftelse med faktura, eventuell videolänk och kursmaterial skickas på mail inför kursen.

Tid: Kursen varar ca 3.5 timme inklusive pauser.

Instruktörer: Anna, Kasza, Malin och Fredrik. Vi är utbildade instruktörer i metoden “föda utan rädsla” av Susanna Heli som är författare av boken med samma namn. En gedigen utbildning som innefattar en bred teoretisk grund, pedagogik och praktisk träning att hålla kurser i metoden.

Kostnad:

Kurs i grupp: Live online: 1495 kr/ par eller 995 kr/ pers

Moderlivs lokaler: 1950 kr/ par gruppkurs eller 1495 kr/ pers

Kurs privat: (Moderlivs upptagningsområde är Skåne och södra Blekinge, Halland och Småland)

Hembesök: 3500kr/ par eller 6000kr/ två par.

I Moderlivs lokaler eller live online: 3000 kr/ par eller 5000kr/ två par.

Använd ditt friskvårdsbidrag då förlossningsförberedande kurser är avdragsgilla.