Belle Verdiglione Photography.

Belle Verdiglione Photography.

DOULA

Stöd under graviditeten, hela förlossningen och när barnet kommit.

Till dig som ska föda på sjukhus, i hemmet, tillsammans med din partner eller som självstånde.

Med eller utan smärtlindring, vaginalt eller med kejsarsnitt –

vi finns här för dig.

Vad är en Doula?

En doula är en person som har erfarenhet av graviditet, barnafödande och första tiden med barnet. Doulan är utbildad att ge emotionellt och praktiskt stöd till den födande och partnern under förlossningen och tiden innan och efter. Uppdraget  är tydligt avgränsat till barnmorskornas medicinska ansvar och sker i ett nära samarbete.  Ordet “doula” härstammar från grekiskan och betyder “kvinna som ger omvårdnad”. Att kvinnor med erfarenhet av barnafödande hjälper andra kvinnor, är en urgammal företeelse.

För att optimera chanserna till en positiv och stärkande upplevelse av ditt barns födsel vill vi ge de bästa förutsättningarna genom förberedelse. Genom gedigen förlossningsförberedelse, stöd under förlossningen och stöttning på vägen in i föräldraskapet får du de bästa förutsättningarna. Vår ambition är att du ska uppleva din drömförlossning, oavsett om det blev som du tänkt eller inte.

SE VÅR FILM HÄR

Erik Jaråker film production

VÅRA TJÄNSTER

Stöd under graviditeten, hela förlossningen och när barnet kommit. Du bestämmer hur och var du ska föda, vi finns som stöd genom hela resan.

Tjänsten passar dig som önskar närvaro av en barnmorska i hemmet och barnmorska utan medicinskt ansvar på sjukhuset; men inte önskar föda hemma.

Stöd av doula nära inpå eller i direkt anslutning till förlossningen. Har din partner fått förhinder, blivit sjuk eller önskar du boka doula snarast utan att omfattande förberedelse hinns med.

Stöd i hemmet när barnet kommit. Råd och stöd för amning, anknytning och för att familjen ska landa mjukt hemma och återhämta sig efter graviditet och förlossning.

Varför anlita en doula?

Att föda barn och bli förälder är en stor händelse och något du vill se tillbaka på med glädje resten av livet. Vår uppgift är att ge dig de bästa förutsättningarna till en positiv och stärkande upplevelse genom gedigen förlossningsförberedelse, stöd under förlossningen och på vägen i föräldraskapet. Vår ambition är att du ska uppleva din drömförlossning, oavsett om det blev som du tänkt eller inte.

Förlossningsförberedelsen

är viktig för att bygga upp en trygghet och minska eventuell rädsla och oro som födande och som partner. Som par får ni möjlighet att verkligen göra resan tillsammans och synka er inför det stora stundande. Vi guidar genom praktiska verktyg att använda under födandet och finns där för att rådgöra, fråga och bolla. Vi stöttar den födande att känna trygghet inför förlossningen vilket är viktigt för att aktivera kroppens förmåga att föda. Partner stöttar vi att vara bästa tänkbara stöd och att känna trygghet så att hen själv kan få en positiv förlossningsupplevelse.

Förlossningen

är en stark och lättstörd process. Genom ett kontinuerligt stöd från en doula som ger emotionell och praktisk stöttning genom hela vägen, optimeras förutsättningarna för trygghet i förlossningsrummet. I trygghet har den födandes inneboende förmåga att föda aktiverats. Vårdens medicinska ansvar är väl avgränsat till doulans och partnerns. I ett samarbete stöttar alla parter den födande att föda i trygghet på sina villkor.

När barnet kommit

besöker vi i hemmet och sammanfattar förlossningen grundligt och pratar igenom tankar och känslor kring den. Vi ger råd och stöd i det som är viktigt för familjen tex för att optimera återhämtning, amning och anknytning.

Doulaeffekten

Effekten av en stödjande doula har undersökt i flera internationella vetenskapliga studier och visar på mycket goda resultat.

Med en doula närvarande under förlossningen minskar:

  • Antalet kejsarsnitt
  • Förlossningens längd
  • Behovet av medicinska interventioner
  • Önskemål om medicinsk smärtlindring som ryggbedövning

Föräldrar som får stöd av en doula:

  • Känner sig säkrare och mer omhändertagna
  • Kommer fortare igång med amningen
  • Har större självförtroende i föräldrarollen
  • Har mindre risk att drabbas av depression efter förlossningen
  • Har lättare att ställa om sig till den nya familjedynamiken.

Se källor under “forskning på doulaeffeten”

Forskning på doulaeffekten

Continuous support for women during childbirth Meghan A Bohren , G Justus Hofmeyr, Carol Sakala, Rieko K Fukuzawa, Anna Cuthbert, 2017

“Continuous support during labour may improve outcomes for women and infants, including increased spontaneous vaginal birth, shorter duration of labour, and decreased caesarean birth, instrumental vaginal birth, use of any analgesia, use of regional analgesia, low five-minute Apgar score and negative feelings about childbirth experiences. We found no evidence of harms of continuous labour support. Subgroup analyses should be interpreted with caution, and considered as exploratory and hypothesis-generating, but evidence suggests continuous support with certain provider characteristics, in settings where epidural analgesia was not routinely available, in settings where women were not permitted to have companions of their choosing in labour, and in middle-income country settings, may have a favourable impact on outcomes such as caesarean birth. Future research on continuous support during labour could focus on longer-term outcomes (breastfeeding, mother-infant interactions, postpartum depression, self-esteem, difficulty mothering) and include more woman-centred outcomes in low-income settings.”

Why are doulas so effective?, Rebecca Dekker, PhD, RN, 2019 från Evidence Based Birth®. 

“Swedish oxytocin researcher Kristin Uvnas Moberg writes that the doula enhances oxytocin release which decreases stress reactions, fear, and anxiety, and increases contraction strength and effectiveness. In addition, the calming effect of the doula’s presence increases the mother’s own natural pain coping hormones (beta-endorphins), making labor feel less painful (Uvnas-Moberg, 2014).”

”(…) doulas are effective is because doulas are a form of pain relief in themselves (Hofmeyr, 1991). With continuous support, laboring people are less likely to request epidurals or pain medication. It is thought that there is fewer use of medications because birthing people feel less pain when a doula is present. An additional benefit to the avoidance of epidural anesthesia is that women may avoid many medical interventions that often go along with an epidural, including Pitocin augmentation and continuous electronic fetal monitoring (Caton, Corry et al. 2002).”

“A recent study in Iran compared first-time mothers’ anxiety and pain levels with doula support to those without doula support (Ravangard et al. 2017). (…) They found that on average, the mothers who received doula support had less anxiety and lower average pain scores during labor. The authors concluded that the doula’s presence has a clinically meaningful impact on anxiety and pain levels in first-time mothers giving birth. They recommend that all hospitals and maternity care centers in Iran provide access to doulas since having a safe and calm delivery is considered a human right.”

Tar inte doulan partnerns roll?

En doula kan aldrig ta över partnerns plats. Partnern är alltid det viktigaste stödet för den födande.

Doulans huvudsakliga uppgift är att stötta båda föräldrarna. Att skapa trygghet och tro på den födande och parets förmåga att gå igenom förlossningen tillsammans.

Partnern är oersättlig för den födande och barnet, men saknar oftast den kunskap och erfarenhet av förlossningar som doulan har. Många upplever att förväntningarna  är orimligt höga och att doulans närvaro tar bort en del av pressen som ligger på en som ensam stödperson, vilket gör att de då kan vara ett bättre stöd åt mamman. En partner som är orolig, stressad och spänd kan omedvetet förmedlar dessa känslor till mamman. En partner som är lugn och trygg är den bästa hjälpen och stödet. Doulan kan alltså stödjer partnern till att bli ett ännu bättre stöd för den födande.

Doulan kan ge partnern verktyg för att kunna stödja mamman och öka delaktigheten i förlossningen. Många gånger är behovet av stöd mycket stort och både partner och doula ger stöd samtidigt. Parterna kan också byta av varandra i behov av vila.

Se vår film “Partners berättelse om doulans betydelse”.

Ensamstående- enastående- självstående- singelmamma och att föda med doula

Du som väntar barn på egen hand erbjuds Moderlivs stöd genom hela resan. Som självstående önskar vi att du har en nära anhörig till stöd under graviditet och under delar av förlossningen. Om detta inte är möjligt, och vi i Moderliv har möjlighet, erbjuds du stöd av två doulor till priset av en. Dina två stödpersoner finns i ett nära samarbete under graviditeten och i förberedelsen inför förlossningen. Under förlossningen är båda stödpersonerna närvarande och på så vis kan vi garantera ett tillräckligt stort stöd av hög kvalitet. När barnet kommit samlas vi och sammanfattar förlossningen och stöttar i amning och anknytning.

Som ensamstående kan behovet av stöttning och praktisk hjälp vara stort och vi erbjuder därför en specialanpassad postpartumtjänst till rabatterat pris. Allt för att första tiden med barnet ska bli så omhändertagen och skön som möjligt.

Ligger din bebis i säte?

Bebisar kan välja att lägga sig med med rumpan neråt i livmodern, även kallat sätesbjudning eller att bebisen ligger i säte. Vårdens perspektiv är att det är optimalt att föda barnet med huvudet först. Du erbjuds därav  medicinska vändningsförsök utfört av läkare om barnet ligger i annan position. Bara ca hälften av alla vändningsförsök lyckas och det är vanligt att barnet vänder sig tillbaka till utgångspositionen igen. Det är valbart om du önskar föda barnet vaginalt utifrån denna position eller genom kejsarsnitt.

Vi jobbar med metoden “Aktiv baby” som bygger på teorin att bebisen aktivt väljer den position i mammas  mage där det finns mest plats. Metodens enkla upprepade övningar och positioner syftar till att skapa mer plats i magen. På så vis kan bebisen kan själv välja att vända sig till den mest optimala positionen för förlossning. Vi tror på barnets egen förmåga och vill hjälpa barnet genom att optimera miljön i magen. När miljön är optimal finns det ingen anledning för barnet att vända sig tillbaka igen.

Önskar du stöd i att föda barn som ligger i sätesbjudning vaginalt, finns våra doulor här för dig. Att optimera den födandes förutsättningar inför förlossningen och föda med personal som har specialistkunskap ger goda förutsättningar för den förlossning som du och ni önskar.

Se vidare tjänster “aktiv baby konsultaion” och förlossningsförberedande samtal.