FREDRIK STILLERUD 

Uppdrag i Moderliv:

Doula, Instruktör i förlossningsförberedande kurser i metoden “föda utan rädsla”, Aktiv baby behandlingar.

Erfarenheter:
  • Diplomerad doula via “Din Gravidcoach” 2021.
  • HBTQ-kompetens (Själv transperson och queer)
  • Utbildad skolinformatör för RFSL och RFSU 2010
  • Kursen “Birthing Beyond the Binary” 2021
  • Pappagruppsledare via “MÄN” 2021
  • Föda utan rädsla-instruktör (oktober 2021)
  • Aktiv baby-instruktör (september 2021)
  • Gymnasielärarexamen 2017

Upptagningsområde:

Under skolåret (augusti – början av juni): Halland och söderut med gräns i Helsingborg. 

Under sommaren (mitten av juni – augusti): Halland, Göteborg, och Skåne (Helsingborg – Malmö).

Min drivkraft:

Jag drivs av alla familjers möjligheter att få en bra start. Att alla gravida, oavsett hur de identifierar sig, ska få en trygg och bra förlossning samt adekvat stöd i sitt föräldrablivande. Jag brinner även för att partners/ medföräldrar ska få en bra start genom samtalsstöd och utbildning.

Det finns ett stort behov för queera familjer att få stöd i en process som ofta utgår från att man är cisperson och heterosexuell, samt lever med en partner/medförälder. För mig är det oerhört viktigt att också personer som bryter mot våra idéer om vad som utgör en familj, samt vem som ska bära och föda fram barn också får ett bra stöd.

Jag tror även att vi vinner mycket på att göra partners/ medföräldrar så delaktiga som möjligt. Genom mitt arbete med pappagrupper och samtal med andra medföräldrar har jag sett att kunskap och möjlighet att prata om graviditet och förlossning stärker den icke-gravida och skapar en känsla av delaktighet. Jag är säker på att trygga partners innebär ett bättre stöd vid förlossning, och partners som känner sig delaktiga väljer att ta större ansvar i sitt föräldraskap.

Personligt:

Jag är en queer, intersektionell feminist med bakgrund i HBTQ-rörelsen.

Är transman, och icke-hetero. När jag inte doular arbetar jag som högstadielärare.

Mer om mig:

Sociala medier: Instagram: @den_manliga_doulan; Facebook: @Den manliga doulan, Manligdoula.org

Upptagningsområde:

Under skolåret (augusti – början av juni): Halland och söderut med gräns i Helsingborg.

Under sommaren (mitten av juni – augusti): Halland, Göteborg, och Skåne (Helsingborg – Malmö).

Kontakta Fredrik här