MORAEA MYRGREN 

Uppdrag i Moderliv:

Doula, postpartumdoula, förlossningsförberedande kurser (privat och i grupp), Closing the Bones-postpartumritual. Aktiv Baby-behandlingar. Samtalsstöd.

Erfarenheter:
 • ODIS-certifierad doula
 • Diplomerad doula (Aktiv Baby, 2020)
 • Omställning & självhushållning (Holma, 2020-21)
 • Singing Mamas Leadership Training (2019)
 • Global Heart Healing and Bodywork: Closing the Bones and Rebozo Massage for Pregnancy, Birth and Beyond (2018)
 • Vipassana (2018)
 • Mamma (2018-)
 • Grundare av kvinnocirklar (WIP Stroud, WIP East Sussex, Höörs Kvinnocirkel, 2018-)
 • Shadowprocessledare med Man on Mission (UK & Sverige, 2017-)
 • Shadow Work™ Basic Facilitator Training (2017)
 • Women in Power Programme (UK, 2017)
 • Arbetar med medveten barnomsorg, inriktning Montessori-, Waldorf- och permakulturpedagogik (2009-)

Upptagningsområde: 

Bor i Höör. Upptagningsområde Skåne vid planerad födsel på sjukhus.

Vid planerad hemförlossningar tar jag uppdrag inom hela Moderlivs upptagningsområde.

Reseersättning vid resor längre än 45 minuter enkel väg.

Vid planerad hemförlossning och körtid längre än 90 minuter, kan du välja en doula som bor närmare dig och ha alla möten i ditt hem eller på valfri plats. Önskar du mig som doula, trots lång körtid, hålls ett av två förlossningsförberedande möten samt postpartummöte online eller hos Moderliv.

Min drivkraft:

Min önskan är att du upplever din inre styrka. Att du har en förkroppsligad upplevelse av din egen/naturens kraft. Jag önskar att du känner kärleken i dig själv, de som stöttar dig och i ditt barn. Det är min drivkraft.

Jag ser födelsen som en djup initiation in i moderskapet, föräldraskapet och livets mysterium. Det går inte att förmedla hur mäktig och kraftfull en födsel är! Ni kommer att förändras för alltid, både du som föder och du som stöttar. Jag är hängiven naturligt födande, därför att jag har en stark tro på att verkligt ostört födande är perfekt designat för varje människa (och djur) och djupt stärkande och livsbejakande. Min intention är att den födande känner sig trygg och älskad, inifrån. Att du äger din födsel.

Jag har full respekt för att allt kan hända och tror på att varje upplevelse, om det så är en änglafödsel eller kejsarfödsel, är ämnad för den som går den vägen.

Jag bidrar med övningar som skapar plats och mjukhet i ligament och bäcken och underlättar under graviditet och födsel, praktiska redskap såsom akupressur och massage, själsligt och emotionellt stöd samt viktig information. Vi jobbar med andning, ljudande och rytm för att minska smärta och rädsla och öka välbefinnande, närvaro och njutning. Om du har en partner kommer hen få en viktig roll, vi arbetar i symbios med varandra. Jag kommer stötta dig i att ta ansvar för varje del av din födsel och bidra med information, så att du äger varje Ja och Nej på vägen.

Personligt:

Jag bor i mitten av Skåne med min son på snart 4 år och min engelska partner. Jag bodde i England under 4 år där jag genom min partner blev introducerad till Shadow Work™. Det tog mig på en djup och livsförändrande resa. Det inre arbete jag gjort följer mig i mitt arbete som doula. Rädsla är en naturlig del av processen att vara människa och kommer därför oundvikligen upp när du föder och blir förälder. Jag har många verktyg för att möta rädsla.

Några månader innan jag blev gravid träffade jag Lina Nilsen från Yogamamma som blev min doula. Jag är djupt tacksam för hennes närvaro under födseln av mitt barn. Han föddes i vatten på Livets Hus i Ystad. Det var det mest utmanande och magiska jag gjort och det gav mig en ny respekt för mig själv – min kropp. Efter min egen upplevelse är jag nu en stor supporter av frifödande och vild graviditet, det vi och alla andra djur är byggda för.

Innan jag blev mamma bodde jag i Malmö, turnerade med mitt indierockband och arrangerade konserter.
Idag jobbar jag som doula vid sidan av mitt arbete som pedagog i waldorfskola. Jag håller även en kvinnocirkel, ger gruppworkshops och erbjuder privat coaching i skuggprocesser.

Kontakt:

[email protected]